بخش III

اين بخش شامل موارد زیر می‌باشد:

  • اسکله بارگیری ال ان جی و ال پی جی
  • موج شکن
  • اسکله رو – رو (RO-RO Berth)
  • اسكله خدمات عمومي و اسكله موقت
  • اسکله بارگیری سولفور
  • اسکله پهلوگیری یدک‌کش
  • حفاظت ساحلي (دایک)
  • لوله‌هاي دريايي انتقال آب دريا