اخبار

ویتالی مارکلوف معاون مدیر کل شرکت گاز پروم روسیه و هیات همراه روز سه شنبه 24/11/1396 از سایت ایران ال ان جی در کنگان بازدید کردند.

در این دیدار ابتدا کارشناسان مهندسی به ارائه اطلاعاتی از قسمتهای مختلف سایت و امکانات و فرصتهای موجود در سایت پرداختند و در ادامه تیم روسی از قسمتها و بخشهای مختلف سایت بازدید کردند.

گفتنی است که این بازدید بعد از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای که پیشتر بین شرکت گاز پروم روسیه و شرکت ملی نفت و صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان سهامداران پروژه ایران ال ان جی انجام گرفته بود صورت گرفت.