معرفی شركت

شركت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران به منظور احداث یك كارخانه تولید ال ان جی در منطقه ویژه اقتصادی پارس دو در سواحل جنوبی ایران و توسط شركت ملی صادرات گاز ایران، NIGEC، و صندوق بازنشستگان نفت تاسیس گردید.

شركت ILC در حال ساخت و توسعه كارخانه تولید ال ان جی شامل دو ردیف عملیاتی هریك به ظرفیت 5.4 MTPA در منطقه تنبك است كه قابلیت افزایش تا چهار ردیف عملیاتی را هم دارد. عملیات ساخت این پروژه در یك زمین 200 هكتاری از تابستان سال 2007 آغاز گردیده است.